Berna Sakman

Sanat, var olmak denen iğrenç şeyden kurtulmamızı sağlayan bir yanılsamadır." Pessoa

YAZILARI