Tüzük

Madde 1. Derginin Unvanı ve Merkezi

a) Derginin tam unvanı “7/23 SANAT ŞEYSİ”dir. Dergini marka adı 7/23’ tür.

b) Derginin merkezi İstanbul’dadır. Açılması planlanan ofis adresi site ve basılı yayın organı dahil tüm organlarda açıkça ifade edilecek ve tüm dergi emekçilerine ve okurlarına açık olacaktır.

c) Dergi, yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü yerlerde şubeler ve temsilcilikler açabilir, kapatabilir.

Madde 2. Derginin Amacı

a) 7/23 edebiyat başta olmak üzere sanatın her alanında yapılan samimi ve kaliteli üretimi desteklemek üzere oluşturulmuştur.

b) Sanatı sokağın dışında görmeyen 7/23 dergi sokakta olan insan ve sokağa dair , bir kaldırım taşının öyküsü dahil, her şeyi sanatın herhangi bir aracı ile anlatmayı hedefler.

c) Sanatsal üretimin yanında farklı sanat dalları ile uğraşan kişiler ile söyleşi, konferans gibi, sokak toplantıları gibi etkinlikler ile bir arada olmayı, içine kattığı herkesin, okur dahil olmak üzere, sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaç edinir.

 Madde 3. Derginin Faaliyet Alanı

Dergi; içinde sanat olan ve/veya içine sanatı katabilen her oluşumlarda, olaylarda, durumlarda, sosyal, kültürel ve çalışma ilişkileri alanlarında faaliyet gösterir.

Madde 4. Derginin Çalışma Koşulları

a) 7/23 dergisi sahiplik, biat ve dikta hiyerarşisiyle yönetilmemektedir.

b) Kurucuları derginin sadece yasal muhatabını temsil etmektedir. Derginin imtiyaz sahibi 7/23 Yazarlarıdır.

c) Yönetim, tasarım, dağıtım, teknik, editör, yazar vs gibi birim kadroları gönüllülük esasına göre çalışmaktadır.

ç) Temel insan haklarını, özgürlüklerini, Laik eğitimi korumak için benzer amaçlar taşıyan öteki kuruluşlarla ve/veya tekil/çoğul kişilerle işbirliği yapabilme hakkını saklı tutar.

d) 7/23 dergisi adına çizilen, yazılan, tasarlanan ve yapılması planlanan her içerik dergiye aittir. Dergi tasarrufunca telif izni alınmadığı müddetçe yayınlanamaz ve kullanılamaz. Aksi durumda yasal haklarını kullanma adımını izleyecektir.

e) 7/23 dergisi kendi çalışma birimleriyle özerk bir yapıda oluşturulmuştur. Bu birimler; yönetim birimi, yazı işleri birimi, editör birimi, tasarım birimi, teknik destek birimi, sosyal medya birimi, yazarlar birimi ve dağıtım birimleridir.

f) 7/23 dergisi için yazılan, çizilen, tasarlanan ve yapılması planlanan her içerik 7/23 dergisine aittir. Aksi bir çalışan ayrılığında her içerik yine 7/23 dergisine ait olacaktır.

 Madde 5. Dergiye Üye/Abone Olma Koşulları

a) Derginin basılı yayın organında ve internet sitesinde belirtilen üyelik şartlarını sağlayan herkes dergiye üye olabilir.