KADIN EŞİTTİR GELECEK

İnsanoğlu özgürleştiği sürece yaratıcı ve ilerici olmuştur.

Kafaların aydınlanması, yüreklerin umutlanması, bir grup insanın bir kitleyi insanlık esasları dışında yönetmesinin son bulması ile ortaya çıkar. İnsanlık tarihi,  baktığımızda insanı hor kullananlarla insanlığı yüceltenler arasındaki mücadeleden ibarettir.

Bilimin, sanat dallarının yüreklerde ve kafalarda ideal haline gelmesi, düşünce ve davranım özgürlüğünün bir sonucu olmuş. “İnsan Doğasının Yasası“ bu değil midir zaten…

İnsansam düşünürüm, insansam özgürüm, insansam severim, insansam mücadeleciyim, insansam zekiyim, insansam yaratıcıyım…

Özgür düşünen insanın sadece birkaç niteliğidir sıraladığımız. Kadın ve erkek cinslerinden  oluşan toplumumuzda saydığımız vasıflardan kadının geri bırakılarak, erkeğin ilerlemesi ve toplumu medeniyete taşıması mümkün müdür?

Cemal Süreya’nın kadın ve şiir arasında kurduğu matematiğe ithafen, Ülkü Tamer’in yazdığı harika dizelere bir bakalım;

“  Tanrı

Binbirinci gece şairi yarattı

Binikinci gece Cemal’i

Binüçüncü gece şiir okudu tanrı

Başa döndü

Kadını yeniden yarattı“

Bu dizelerden yola çıkarsak, erkek egemen şiir zenginliğimiz içinde

“Aşkın diğer adı kadın, şiirin diğer adı kadın“

Biz kadınlar için de;

“Şiirin diğer adı erkek, aşkın diğer adı erkek“…

Biraz önce sorduğumuz soruya döndüğümüzde, kadın ve erkek toplumda her manada  birbirini tamamlaması gereken, tamamlaması zorunlu olan iki cins.

Kutsallık atfedilen ailenin devamı ve mutluluğu, toplumsal huzur ve mutluluğumuz, kadının kendi değer ve görevinin farkında olduğu, erkeğin bu değer ve görevin ihtiyacı ve mutluluğu içinde olduğu bir toplumdan, ülkeden, dünyadan oluştuğunu söylemek mümkündür kanımca.

“Bebeklerin ulusu yoktur“ sesini sevdiğim şair Ataol Behramoğlu’nun dizesinden feyz alarak;

Mutluluğun da ulusu yok…

Kadının mutlu olamadığı bir dünyada  ne çocuğu ne de erkeği mutlu olamaz!

İnsanı doğuran kadının toplumda hak ettiği konumunun gerçek değerinin bilinmesi ve de kadın tarafından sahiplenilmesi, insanlığı yani özgürlüğü, eşitliği, saygıyı, sevgiyi ve dahi birçok güzelliği sunmaz mı hizmetimize!..

Kadının gücünü her gün daha fazla hissedeceğimiz bir dünya dileğiyle…

Konuk Yazar: Gülçin T.

 

 

 

 

Yorumlarınızı duymak isteriz...